Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ” NA POTRZEBY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU PO WER SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

PRZETARG NA "ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ” NA POTRZEBY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU PO WER SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych - zwanej dalej "Ustawą p.z.p." oraz niniejszych Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej "IWZ".


Wspólny Słownik Zamówień CPV:

  1. Główny przedmiot: 55100000-1 Usługi hotelarskie
  2. 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
  3. 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 

PDFFormularz Ofertowy Załącznik nr 2.pdf (1,32MB)
PDFIstotne warunki zamówienia na usługę społeczną załącznik nr 1.pdf (5,35MB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną.pdf (1,26MB)
PDFOpis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1.pdf (1,36MB)
PDFOświadczenie wykonawcy Załącznik nr 6A.pdf (1,57MB)
PDFOświadczenie wykonawcy Załącznik nr 6B.pdf (1,73MB)
PDFPropozycja MENU Załącznik nr 5.pdf (1,13MB)
PDFWykaz usług Załącznik nr 3.pdf (685,97KB)
PDFWzór umowy Załącznik nr 4.pdf (4,69MB)