Przejdź do treści strony
Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

II Przetarg - ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ” NA POTRZEBY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU PO WER SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

II PRZETARG NA "ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ” NA POTRZEBY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU PO WER SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych - zwanej dalej "Ustawą p.z.p." oraz niniejszych Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej "IWZ".


Wspólny Słownik Zamówień CPV:

 1. Główny przedmiot: 55100000-1 Usługi hotelarskie
 2. 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
 3. 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

PDFFormularz Ofertowy Załącznik nr 2.pdf
PDFIstotne warunki zamówienia na usługę społeczną załącznik nr 1.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną.pdf
PDFOpis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1.pdf
PDFOświadczenie wykonawcy Załącznik nr 6A.pdf
PDFOświadczenie wykonawcy Załącznik nr 6B.pdf
PDFPropozycja MENU Załącznik nr 5.pdf
PDFWykaz usług Załącznik nr 3.pdf
PDFWzór umowy Załącznik nr 4.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-02-2020
  przez: Roman Karwat
 • opublikowano:
  14-02-2020 14:00
  przez: Roman Karwat
 • zmodyfikowano:
  14-02-2020 14:02
  przez: Roman Karwat
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku
  odwiedzin: 192
Dane jednostki:

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Zamkowa 6
NIP: 574-10-07-280 REGON: 000708064

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 22 31
fax: 34 317 22 31
e-mail: zsnr1klobuck@op.pl