Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2021/2022

Przedmiot zamówienia:

Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2021/2022

Wymagania :

- pellet wymiar 6 lub 8 mm,

- długość do 400 mm,

- max. zawartość popiołu do 0,7%

- wartość opałowa 17-19 Mj/kg,

- wilgotność do 10%,

- zgodność z normą PN-EN 14961-2 Klasa A1,

- certyfikat DINplus,  ENplus A1,

- 6 miesięczna gwarancja producenta,

- ilość ok. 140 ton na sezon grzewczy,

- dostawa w transzach po 20 ton (luzem) cysterną z opróżnieniem pneumatycznym do zbiornika opału w zależności od potrzeb zamawiającego,

- Zamawiający zastrzega sobie prawa nie wykorzystania w okresie realizacji zamówienia pełnej ilości zapotrzebowania oraz zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania o 20%,

- wraz z każdą dostawą Wykonawca dostarczy atest potwierdzający jakość dostarczanego paliwa, bądź sprawozdanie z badań dostarczanego pelletu,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności jakościowej dostarczanego pelletu drzewnego z parametrami określonymi w SIWZ. Jeżeli pellet po badaniu laboratoryjnym nie spełni wymagań zawartych w SIWZ, kosztami badań laboratoryjnych Zamawiający obciąży Wykonawcę.

 

Wymagany termin dostawy  (określa Zamawiający) – po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania z wyprzedzeniem około 14 dni.

Zamówienia realizowane będą w dni robocze od godz. 800-1500

 

Dodatkowe zobowiązania: dostawca będzie dostarczał pellet wtłaczając do zbiornika na opał znajdującego się przy kotłowni lokalnej ul. Zamkowa 6 w Kłobucku na własny koszt.

Termin składania ofert:
Oferty można składać na załączonym formularzu do 31.08.2021 r. do godz. 1200.

Sposób i miejsce składania ofert:
w formie papierowej:
- osobiście w sekretariacie szkoły
- listownie na adres: Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck.

w formie elektronicznej:
e-mail: zsnr1klobuck@op.pl 
   

PDFSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał_1.pdf (547,80KB)

PDFZapytanie ofertowe cena pellet 2021_2022.pdf (637,76KB)